ขอบคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และติดต่อ Traditional Apartment เพื่อเข้าใจจุดประสงค์และความตั้งใจของทีมงาน พวกเราพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน และให้ความสนใจต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1.การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น ตามวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งล่วงหน้า
2.วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ระบุไว้ตามข้อมูลด้านล่างนี้
ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงช่วยเหลือและสนับสนุนที่เหมาะสมในการติดต่อสอบถาม

3.การใช้และนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมานั้น บริษัทจะใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม กรณีอยู่ภายใต้กฏหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วต่อการเรียกร้องให้เปิดเผย เพิ่ม แก้ไข ลบ หยุดใช้ชั่วคราว และยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
5.การตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
แก้ไขปัญหาตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ กับความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงการลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหายหรือการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เป็นต้น
6.ปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุผลของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายข้างต้น
7.การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทสามารถพิจารณานโยบายข้างต้นใหม่ตามความเหมาะสม และเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้หากจำเป็น
8.การติดต่อสอบถามและการร้องเรียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากต้องการติดต่อสอบถามและร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อผู้ดูแลตามข้อมูลด้านล่าง

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2563
Traditional Apartment
ไดสุเคะ อุจิดะ เจ้าของ
เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อได้ที่
โทร (+81)90-2893-2640